قحطی بزرگ ایران : قتل عام میلیون ها ایرانی توسط بریتانیای کبیر در جنگ جهانی اول – تمام قسمت هاحمایت اختیاری از دیپ پادکست:
https://www.patreon.com/deeppodcastiran

Instagram: Https://www.instagram.com/deep.podcast
Telegram Channel: Https://www.telegram.me/deeppodcast
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قحطی بزرک ایران یا اشغال ایران در دوران جنگ جهانی اول یکی از مهمترین اتفاقات در تاریخ معاصر ایران میباشد اما چرا قحطی بزرگ ایران اتفاق افتاد و نقش رئیسعلی دلواری در دوران قحطی بزرگ ایران چه بود چگونه ایران در جنگ جهانی اول به اشغال بریتانیای کبیر در آمد و چرا ایران در دوران جنگ جهانی اول دچار قحطی بزرگ شد؟ برای یافتن پاسخ ها در مورد قحطی بزرگ در ایران باید در مورد تاریخ معاصر ایران و قحطی بزرگ در ایران یا «اشغال ایران در جنگ جهانی اول» اطلاعاتی به دست بیاوریم. ایران در جنگ جهانی اول اعلان بی طرفی کرد اما از شمال روس ها و از جنوب انگلیسی ها ایران را اشغال کرد و اشغال ایران در جنگ جهانی اول دلیل اصلی «قحطی بزرگ ایران در جنگ جهانی اول» بود اما هنگامیکه قوای بریتانیا وارد خاک ایران از جنوب شدند با مقاوت دلیران تنگستان روبرو شدند و با رئیسعلی دلواری جنگیدند. رئیسعلی دلواری یک مرد وطن پرست بود و رئیسعلی دلواری معروف بود به کابوس بریتانیای کبیر چون رئیسعلی دلواری جوانی بود اهل دلوار و هنگامیکه هنوز قحطی بزرگ ایران در تاریخ معاصر ایران رخ نداده بود و قبل از اینکه ایران در جنگ جهانی اول به اشغال انگلیس ها در بیاید، رئیسعلی دلواری با قوای بریتانیا در تنگستان و بوشهر میجنگید و رئیسعلی دلواری چند باری توانسته بود انگلیس ها را زمین گیر کند به همین دلیل به «رئیسعلی دلواری» کابوس بریتانیای کبیر میگویند. رئیسعلی دلواری از افرادی بود که تلاش میکرد ایران در دوران قبل از جنگ جهانی اول به اشغال انگلیس در نیاید اما انگلیس با استفاده از پول توانست «غلامحسین تنگکی» را اجیر کند و رئیسعلی دلواری توسط یک فرد خودی کشته شد بعد اینکه رئیسعلی دلواری به شهادت رسید انگلیس توانست جنوب ایران را اشغال کند و بعد هم روسیه وارد تبریز شد و قحطی بزرگ ایران در دوران جنگ جهانی اول کم کم داشت آغاز میشد. قحطی بزرگ ایران در جنگ جهانی اول کشته های زیادی داد. یعنی اگر دوست دارید بدانید چند نفر از ایرانیان در دوران قحطی بزرگ ایران در جنگ جهانی اول کشته شدند؟ باید بگوییم در حدود نه میلیون ایرانی در دوران قحطی بزرگ ایران کشته شدند. در دوران اشغال ایران در جنگ جهانی اول نه میلیون ایرانی کشته شدند. در دوران اشغال ایران توسط بریتانیای کبیر یا اشغال ایران توسط انگلیسی ها نه میلیون ایرانی کشته شدند و ایرانی ها در دوران قحطی بزرگ ایران از سر گرسنگی مردند. رئیسعلی دلواری در ابتدای قحطی بزرگ ایران تلاش زیادی کرد که انگلیس خاک ایران رو در جنگ جهانی اول اشغال نکند اما رئیسعلی دلواری با دسیسه انگلیسی ها کشته شد. اما قحطی بزرگ ایران چه سالی بود؟ اگر دوست دارید بدانید قحطی بزرگ ایران چه سالی بود باید جواب دهیم قحطی بزرگ ایران در دورن معاصر در زمان اشغال ایران در جنگ جهانی اول رخ داد که تبدیل به قحطی بزرگ ایران در تاریخ معاصر شد. خیلی ها اعتقاد دارند ایرانیان در دوران قحطی بزرگ به دست انگلیسی ها کشته شدند اما دولت بریتانیا چنین چیزی رو رد میکنه. در دوران قحطی بزرگ ایران در تاریخ معاصر باید یادی بکنیم از میرزا کوچک خان جنگلی. نقش میرزا کوچک خان جنگلی و نهضت جنگل در دوران قحطی بزرگ ایران چه بود؟ میرزا کوچک خان جنگلی به مردم قحطی زده ایران در دورن قحطی بزرگ ایران و اشغال ایران توسط متفقین بسیار کمک میکرد. قحطی بزرگی ایران اتفاق تلخی بود که توسط بریتانیای کبیر رخ داد و باید قحطی بزرگ ایران همواره مورد مطالعه قرار بگیره. در دوران اشغال ایران توسط انگلیس ها و همچنین اشغال ایران توسط روس ها در جنگ جهانی اول، نفت و مواد غذایی ایران به دست انگلیس ها افتاد
قحطی بزرگ ایران خیلی اتفاق مهمی در تاریخ جنگ جهانی اول و تاریخ معاصر ایران بود. قحطی بزرگ ایران در زمان چه پادشاهی اتفاق افتاد؟ قحطی بزرگ ایران در زمان قاجار رخ داد و قحطی بزرگ ایران در زمان احمد شاه قاجار رخ داد اما قحطی بزرگ ایران از دوران ناصرالدین شاه شروع شده بود. در اصل سه قحطی بزرگ در ایران رخ داد که یکی از اونها مربوط به قحطی بزرگ ایران در جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط روس ها و انگلیس ها در جنگ جهانی اول بود. و در قحطی بزرگ ایران نه میلیون ایرانی کشته شدند. اما عکس های قحطی بزرگ ایران بسیار دردناک هستند وکتاب قحطی بزرگ ایران باید خوانده شود باید بیشتر کتاب قحطی بزرگ ایران نوشته شود. در مورد قحطی بزرگ ایران در دوران رضا شاه نیز باید صحبت شود زیرا در جنگ جهانی دوم هم ایران به اشغال متفقین در آمد و ایران دچار قحطی بزرگ ایران در جنگ جهانی دوم شد. ایران در هر دو جنگ جهانی به اشغال بیگانگان در آمد. و در هر دو جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم ایران اعلان بی طرفی کرد اما در هر دو جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم ایران به اشغال متفقین در آمد و انگلیس ها از جنوب و روس ها از شمال ایران را اشغال کردند و باعث قحطی بزرگ ایران در جنگ جهانی اول و قحطی بزرگ ایران در جنگ جهانی دوم یا قحطی بزرگ ایران در زمان رضا شاه شدند. اما دوران سازندگی ایران پس از قحطی بزرگ ایران چه زمانی بود چه کسی ایران را از دوران قحطی بزرگ نجات داد؟
نقش انگلیس در قحطی بزرگ ایران چه بود؟ قحطی بزرگ ایران چه میزان کشته داد؟ چند نفر در قحطی بزرگ ایران کشته شدند؟ چرا قحطی بزرگ ایران اتفاق افتاد؟ آیا انگلیس در قحطی بزرگ ایران نقش مستقیم داشت یا آیا بریتانیای کبیر در قحطی بزرگ ایران نقش مستقیم داشت؟ چه کسی ایران را از دل قحطی بزرگ نجات داد؟ نقش رضا شاه در قحطی بزرگ ایران چه بود؟ کتاب قحطی بزرگ ایران نوشته کیست؟ برای یافتن پاسخ ها به مستند قحطی بزرگ ایران کاری از دیپ پادکست مراجعه کنید فیلم قحطی بزرگ ایران را دیپ پادکست ساخته است و ببینید

امتیاز به این post
ری اکشن شما چیست ؟
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *