10 فیلم جنگی در آن ها زن ها نقش اصلی را دارند

گفته وزارت دفاع آمریکا، تا سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۰۰ هزار زن در ارتش حضور ند ۱۷.۳ درصد از نیروی وظیفه فعال کشور را تشکیل می دادند. جالب هالیوود و دیگر صنایع فیلمسازی در سراسر جهان ندرت فیلم های جنگی با حضور زنان در نقش اصلی می سازند. موضوع شاید در گذشته تعداد سربازان زن کمی پایین ند منطقی نظر می اما در دوره فعلی، روند قطعاً باید تغییر کند.

ترین فیلم های جنگی با قهرمان زن

مخاطبانی دنبال فیلم های جنگی با محوریت زنان هستند، ممکن در گذشته باید خیلی می گشتند تا فیلم مورد نظرشان را پیدا کنند، اما امیدواریم فهرست کار را بسیار آسان تر نماید. فیلم های مورد اشاره یا شاهد حضور زنانی زنانی هستند درست در مرکز اکشن در میدان نبرد قرار دارند یا در ظرفیت های مختلف یک مجموعه بزرگ نظامی کمک می کنند. از همه مهم تر، بازی های همگی شخصیت های زن برجسته هستند. بدین ترتیب در ادامه مطلب قصد داریم شما را با ۱۰ فیلم جنگی آشنا کنیم نقش های اصلی آن ها را شخصیت های زن بازی می کنند.

ترین فیلم های جنگی با قهرمان زن

۱۰- Megan Leavey (2012)

سگ های نظامی در بسیاری از ترین فیلم های جنگی نادیده گرفته می شوند، اما نه در فیلم مگان لیوی در آن شخصیت اصلی عنوان مربی نظامی یک سگ ارتشی خدمت . در فیلم، شاهد روایت زن و سگش نام رکس در حین قرار در عراق هستیم، در حالی بر موانع متعددی غل می کنند. با تیک تاک ساعت، پیوند آن ها قوی تر می شود و زمانی دوران خدمت تمام می شود، او اجازه داده می شود سگش را عنوان حیوان خانگی اش در کنار خود نگه .

کاری مگان لیوی تر از هر فیلم دیگری انجام مخاطبان نشان سگ های نظامی در زمان جنگ چقدر مهم و ارزشمند هستند. آن ها نه تنها دشمنان را سرعت شناسایی می کنند، بل راحتی تله ها و مواد انفجاری دست ساز را بو می کشند، در نتیجه سناریوهایی را مطرح می دهند در آن سربازان، بدون کمک سگ ها، غافلگیر می شوند. لحظات احساسی در سراسر فیلم وجود ، ویژه صحنه ای در آن مگان و رکس هر دو در اثر انفجار یک تله انفجاری دست ساز در نزدیکی شان زخمی می شوند. خوشبختانه آن ها زنده می مانند.

ترین فیلم های جنگی با قهرمان زن

۹- Testament of Youth (2014)

بر اساس کتاب خاطرات ورا بریتین پرستار داوطلب انگلیسی، فیلم Testament of Youth روایت شخصیت را عنوان یک پزشک در طول جنگ جهانی اول دنبال . از طریق شغل و وظیفه ورا، تمام وحشت های جنگ نمایش گذاشته می شود. فریادهای سربازانی زخمی ه اند، قطعاً بینندگان را گریه می اندازد، اما فیلم تنها با ترس و وحشتش تعریف نمی شود. در مرکز فیلم یک دان عاشقانه دلگرم کننده هم وجود قرار فضای غم انگیز دان را کم رنگ کند.

همچنین عهد جوانی با توضیح چیزهایی انتخاب های شغلی افراد را باعث می شوند، کار و تاثیر بیشتری از خود جای می گذارد. برای ورا، او دلیل جنگ می پیوندد یک زن طرفدار تقویت زنان و یک فمینیست تمام عیار . او از مردان چگونه برای جنگ داوطلب می شوند، شگفت زده ه و احساس زنان نیز وظیفه دارند پا پیش بگذارند. علی رغم در دانشگاه آکسفورد پذیرفته ه ، اما ورا ترجیح در جه خدمت کند. او تقریبا از تصمیم پشیمان می شود اما رفته رفته ارزش تصمیم خود را بیشتر درک .

ترین فیلم های جنگی با قهرمان زن

۸- Return (2011)

قرار بازگشت خانه لذت بخش با اما برای کلی در بازگشت، موضوع یک کابوس تمام عیار . او در طول خدمتش در خاورمیانه، از خود شجاعت و احتیاط نشان و همین خاطر بدون هیچ آسیبی خانه باز می گردد. متاسفانه در حالی او تلاش خود را با شرایط جدید وفق دهد، در امر چندان موفق نیست. کلی هر زمان فرزندانش توجه او نیاز ه باشند، تمرکز خود را از دست و خود را مجبور تا دان های ترسناکی را برای دوستانی مشتاق دانستن هستند، روایت کند. از همه بدتر او بعد از مدتی متوجه می شود شوهرش او خیانت .

طور کلی، بازگشت، برای سرگرم ن مخاطب نیست بل برای برجسته ن مکشلاتی پرسنل نظامی پس از بازگشت خانه با آن ها روبرو می شوند. واقعیت علی رغم تلاش های قهرمانانه شان در میدان نبرد، دوستان و خانواده با آن ها رفتار نامطلوبی دارند، مایه تاسف . حتی غم انگیزتر از ها، عدم درمان مناسب و مورد نیاز برای آسان تر ن زندگی پس از جنگ برای افراد . با حال، قهرمان دان در جا همچنان خوش بین و هنگامی با نه سربازی آشنا می شود او را درک ، انتخاب بسیار موجه نظر می رسد.

ترین فیلم های جنگی با قهرمان زن

۷- Carve Her Name with Pride (1958)

بر اساس کتابی همین نام نوشته آر ج مینی، فیلم Carve Her Name with Pride، زندگی تنها دومین زنی را روایت بمدال صلیب جرج را دریافت و او کسی نیست جز ویوت ژابو. در طول جنگ جهانی دوم، ویولت عنوان عضوی از تیم عملیات ویژه (SOE) خدام می شود کارش جمع آوری اطلاعات درباره نیروهای دشمن . او در مدت تمام تلاش خود را تا بین احساسات رمانتیک و وظایف شغلی اش تعادل برقرار کند.

خطراتی ویولت در فیلم Carve Her Name with Pride متحمل می شود، اندازه فداکاری هایی انجام قابل توجه هستند. او با وجود از خطرات آگاه می شود، با چندین تماس مرموز مواجه می شود و حتی تصمیم می گیرد جای فرار وقتی فرصتش را ، بماند و برای فراری دادن اسرا تلاش کند. در نهایت، او پس از دستگیری و انتقال یک زندان محل نگهداری اسرا، کشته می شود، اما کارها و دستاوردهای او قبل از تراژدی، کاملاً الهام بخش و قابل توجه .

ترین فیلم های جنگی با قهرمان زن

۶- G.I. Jane (1997)

بدون شک یکی از ترین فیلم های ریدلی اسکات، جی. آی. جین ، فیلمی تماماً در مورد حقوق برابر و عدم تبعیض از هر نوعی . در فیلم، یک سناتور زن از کم زنان در ارزشمندترین واحدهای نیروی دریایی شکایت ، بنابر تلاشی برای تغییر وضعیت صورت می گیرد. جین عنوان اولین فردی انتخاب می شود تحت آموزش قرار می گیرد و در حین آموزش، مربی اش عامدانه او را ت آزار تا جین را وادار ترک ارتش کند.

تماشای تاب آوری و از خود گذشتگی جین در فیلم بسیار تاثیرگذار . او درک اگر نتواند مربی و مافوق هایش را تحت تاثیر توانایی های خود قرار دهد، ممکن تصمیم برای حضور زنان در نیروی دریایی طور کلی کنار گذاشته شود. او حتی هنجارسازی جنسیتی (قرار گرفتن در معرض آزمایش های متناسب با ویژگی های زنان) را رد و اصرار همان کارهایی را انجام دهد مردان انجام می دهند. جین تنها در پرده سوم فیلم یک عملیاتی زمان جنگ را تجر و در حین نبرد، آنقدر خوش می درخ وقتی بر می گردد، بلافاصله در واحد مورد نظر پذیرفته می شود.

ترین فیلم های جنگی با قهرمان زن

۵- Private Benjamin (1980)

در فیلم سرباز بنجامین تلاش های جدی برای خنداندن مخاطب صورت می گیرد با توجه دان شخصیت اصلی فیلم یک روایت تلخ ، بسیار تاثیرگذار نظر می رسد. شوهر او در شب زفاف شان می میرد، سپس یک خدام گر ارتش او را متقاعد ارتش بپیوندد و او قول دهد از همه چیز در ارتش لذت خواهد برد، اما او در ادامه برخی از بدترین تجر های زندگی اش را چشم می بیند.

از برخورد با یک گروهبان آموزشی فروتن تا پیدا ن راه هایی برای رد ن فرمانده واحدی علاقه با رابطه ه با، بنجامین در طول فیلم مشکلات و موانع بسیاری بر سر راه خود می بیند. و بعد از پیدا ن عشق در مدت اعزام بلژیک، معلوم می شود نامزدش بسیار نابالغ و بی وفا . پایان خوشی برای بنجامین وجود ن، اما مخاطبان از چگونه بنجامین نمی گذارد اطرافیانش از او فاده کنند بسیار خوشحال می شود.

ترین فیلم های جنگی با قهرمان زن

۴- Battle for Sevastopol (2015)

با تمرکز بر نبردهای جنگ جهانی دوم – محاصره سووپول و محاصره اودسا – نبرد سووپول در مورد سرگذشت لیودمیلا پاولیچنکو، تک تیرانداز ارتش سرخ در حالی از اتحاد جماهیر شوروی در برابر تهاجم آلمان دفاع ، . لیودمیلا قادر شناسایی دشمنان از کیلومترها دورتر ، موفق می شود صدها جنگجوی دشمن را از بین ببرد و در فرآیند شهرت در سراسر کشور دست یابد. فیلم بدون شک یکی از ترین فیلم های روسی ، با توجه چطور با شخصیت اصلی دان خود رفتار .

دان لیودمیلا در نبرد سووپول زیبایی روایت می شود. او در ابتدا علاقه ای تک تیرانداز ن ن اما پس از دیده بانان نظامی، او و دوستانش را در حال خوشگذرانی و تیراندازی تفریحی در یک میدان تیراندازی عمومی می بینند، لیودمیلا متقاعد می شود ارتش بپیوندد. از آنجا بعد، او هرگز عقب بر نمی گردد. فیلم همچنین زمانی را برای بررسی میهن پرستی افراطی مردان و پروپاگانداری سیاسی اختصاص ، از رو مانند یک دان کامل و بی نقص در مورد جنگ جهانی دوم نظر می رسد.

ترین فیلم های جنگی با قهرمان زن

۳- The Stopover (2016)

فیلم توقفگاه نیز در دسته فیلم های جنگی “پس از اعزام” قرار می گیرد، جایی گروهی از سربازان فرانسوی را در حال بازگشت از ماموریت نظامی در افغانستان دنبال . در فیلم، طور ضمنی موضوع اشاره می شود دولت های دیگر سلامت روانی و سلامت عمومی سربازان خود اهمیت زیادی می دهند، و همین خاطر قهرمانان تعطیلات سه روزه ای با حقوق کامل در قبرس فرستاده می شوند تا کمی از حال و هوای جنگ و خشونت دور شوند.

علی رغم حرکت خوب دولت، شخصیت ها نمی توانند امکان همزیستی مسالمت آمیز را در درون خود بیابند. درگیری های داخلی بین سربازان زن و مرد وجود می آید در ادامه منجر یک دان پرتنش می شود با بیرحمی و جنایت تعریف می شود. زنان عنوان قهرمان دان ظاهر می شوند در حالی مردان شخصیت های شرور ماجرا هستند. و هر زمان فیلم دو گروه را در مقابل هم قرار ن، لطف مناظر سرسبز اقامتگاهی، از نظر بصری دلپذیر باقی می ماند.

ترین فیلم های جنگی با قهرمان زن

۲- Charlotte Gray (2001)

اکثر فیلم های درام کیت بلانشت در گذشته روایت می شوند و شارلوت گری نیز از قاعده مستثنی نیست. او در فیلم نقش شارلوت، یکی از اعضای گروه عملیات ویژه بریتانیا (SOE) را بازی وظیفه پایان دادن اشغال فرانسه توسط نازی ها در طول جنگ جهانی دوم کمک کند. در ابتدا، انگیزه او برای پیوستن جنگ پیدا ن معشوقی هواپیمایش سقوط ه ، اما او خیلی زود عاشق شغلش می شود.

از محافظت از کودکان یهودی گرفته تا منفجر ن قطارهای نازی ها، شارلوت کارهای زیادی در فیلم انجام . و کارهای او لطف فیلمبرداری زیبا، جذاب تر و تاثیرگذارتر می شوند. دان عشقی او در اواخر فیلم شکل غیرمنتظره ای تغییر مسیر ، اما ماجراجویی های جنگی شگفت انگیز او، هر اتفاق بد دیگری در زندگی اش رخ را تحت الشعاع قرار .

ترین فیلم های جنگی با قهرمان زن

۱- Battalion (2015)

در جریان وقایع انقلاب دموکراتیک بورژوایی فوریه منظور اعتراض حکومت تزار نیکلای دوم در روسیه رخ داد، اکثر سربازان مرد روحیه خود را از دست دادند و دولت را مجبور رفتن سراغ گزینه های دیگری ند. یک واحد تماماً زنانه نام گردان اول مرگ برای کمک جنگ جهانی اول تشکیل .

دلاوری های زنان شجاع در طول دان فیلم گردان خوبی نقل ه . ماریا لئونتیونا بوچکاروآ، عنوان اولین زن روسی ری یک واحد نظامی را بر عهده می گیرد، مهارت های فوق العاده خود در رهبری را از خود نشان داده، دائماً اعضای تیم خود انگیزه و تنبلی را تقبیح . جدای از شخصیت های شگفت انگیز پرسوناهای اصلی، بخش های اکشن فیلم نیز فوق العاده هستند و مخاطب انگیزه ای مهم برای ادامه تماشا می دهند.

منبع

امتیاز به این post
ری اکشن شما چیست ؟
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *