تب شعر…

عنوان مجموعه اشعار : مجموعه اشعار
شاعر : امیرحسین یوسف نیا

عنوان شعر اول : توبه
توبه سوی تو بیاوردم خدایا رحمتی
گر ز تو عفوی نیاید کو مفر و راحتی ؟!
گرچه تقصیر از حسابم بیش گشسته است و فزون
تو بدانی فعل ما می بخش بر این پست دون
تو که رحمان و رحیمی پس به ما رحمی نما
و ببخش این بنده ات را چون همی گویم ثنا
رو سیاهم این بدانم لیک دانم تو غفور
رحمتت سبقت بیابد چون که باشی تو صبور
از سبوی عشق یک جرعه بپیمودم و حال
مست این باده به سوی خلق رفتن شد محال
ای ادیب آذری این جام را در دست دار
هین که از کف می نده آن را که باشی ماندگار

عنوان شعر دوم : این جام
این جام را بپیما با سرخوشی و مستی
ره سوی حق بپیما آن پادشاه هستی
از کاهلی رها شو پژمردگی رها کن
هین شاد باش و خوش باش از فیض حق پرستی
از علم کوله باری زنهار از قراری
جاری بباش و ساری بر دف بنه تو دستی
زنجیر نفس بر پا طوق گنه به گردن
از نفس برحذر باش تا کی گناه و سستی ؟!
این جام را بپیما جامی به نقد در دست
می باش مست هر دم از بندگی و پستی

عنوان شعر سوم : گذر عمر
عمر ما طی شد بگردد روزگار
دل به دنیا در نبندد هوشیار
عمر غافل طی بشد در غفلتی
یا در آخر طی بشد در حسرتی
آه تا کی در هیاهوی زمان
با جهالت طی کنم چون مردگان
حاصل این عمر شد سوز و گداز
در هیاهو یا به غفلت یا به آز
نی به علمی نی سلوکی نی صفا
نی یقینی یا جهادی با هوا
نی به فضلی از فضائل طی گشت
نی به دفعی از رذائل طی بگشت
نه شرابی نه سبویی یا که جام
یا که نوشیدن از آن در مدام
وقت آن باشد که دور از جاهلان
ره بپیمایم سوی حق در زمان
وقت آن باشد که جامی برکشم
یک سبویی تا کند پر آتشم
آتش عشق است کاندر می فتاد
جوشش عشق است کاندر نی فتاد
راه عرفان صرف حرف و لفظ نیست
اهل علمش می بداند راه چیست
ای ادیب آذری لفظ و کلام
پای بند تو مبادا و السلام

منبع

امتیاز به این post
ری اکشن شما چیست ؟
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *