پایان بندی های ویرانگر

عنوان مجموعه اشعار : سرباز
شاعر : فریبا فیروزیان

عنوان شعر اول : سرباز
ما مردمکهای مردم یک شهر بودیم
خواب را نوبتی می دیدیم
از در و دیوار شهر خون می چکید
سرخی حفره های زمین را پر میکرد
ماه به راه افتاده بود پروژه در مرز دیگری ظهور کرد

عنوان شعر دوم : کوه
به کوهها خیره میشوم
به این که چطور
انسانهای بزرگ در عظمت کوه
مورچه ای بیش نیستند
اما مورچه های کارگری هستیم
که انسانیت را آذوقه آخرتمان میدانیم

عنوان شعر سوم : کاریکلماتور
مجرم کسی است که موج را رم میدهد

منبع

امتیاز به این post
ری اکشن شما چیست ؟
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *