شعر گفتن مثل انشا نوشتن نیست!

عنوان مجموعه اشعار : اشعار حمیدیه
شاعر : عرشیا حمیدی

عنوان شعر اول : خصوصیات من
بی ادب وتنبل و مادی گرا
کینه ای و خسیس و مصرف گرا
خصلت های بیت بالا مال من بود
قطعا این خصلت ها اشکال من بود
البته ویژگی خوب دارم
کمی خصلت محبوب دارم
به نظر من آدمی فریبکارم
برای همین است مدتی بیکارم

عنوان شعر دوم : اهداف من در گذشته
خسته و باانگیزه بودم
دنبال علم و جایزه بودم
دنبال مقام با حرص بودم
دنبال مکان با ارث بودم
فکر های عجیبی در سرم بود
اهداف نجیبی در برم بود

عنوان شعر سوم : از ……بدم می آید
از فامیل بدگو بدم می آید
از کار با بلندگو بدم می آید
از فامیل پررو بدم می آید
از کندن ابرو بدم می آید
از فامیل تنبل بدم می آید
از رفتن به جنگل بدم می آید

منبع

امتیاز به این post
ری اکشن شما چیست ؟
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *