هوشمند‌تر باشیم …

عنوان مجموعه اشعار : زبان ورزی
شاعر : علی محمدی

عنوان شعر اول : برگشتن از بغض
بنا بود برگردیم از بغض
من اما میراثی در سینه داشتم
زخیم تر از زخمی بر گُرده ی کرگدن!
و نبض این دایره ی خالی
از انقباض گیج مفاصلم
سر می‌رفت.
[ ]
بنا بود برگردیم اما
ستاره ای برآمد
:
بشارت ساقه ای در جوار خاک

تا عمیق زخم
خالیِ مدوّر دشت را
شکوفه کند.

[ ]
برگشتیم
وقتی
تراشه ی تاول ها
لایه لایه سر از حواشی راه می‌گرفت
و شناور خون
برگشتن از بغض بود
در وراثت زخم

ع. م ۴۰۲

عنوان شعر دوم : پیاده و مِه
تردیدِ گشودن از کدام سوی دَر
کوچه ی پشت در مانده را
که برگشت سمت تو از انعکاس
گیج و سمج!
بنویسم از تو که آغاز شوی
باید
که گشودن از تو نوشتن از نخست،
سطر به سطر
در مشایعت مهِ!
[ ]
حالا اول از بیا از گیج که می‌خورد در انعکاس از دست

نوشتن از سطر

از برگشتن به
وَ سمتِ باید بگیرد از تو

که مانده ای از گشودن
وا مانده در گشودن.
[ ]
زنی در فرصت پوست و عصب به برگشتن ازسطر و پیاده از راه مانده بود در مِه.
[ ]
زنگ که میزند در از لمس
که سمتِ کدام کوچه از تو گشودن باز شود.
از هر سطر
برگشتن
که در جوار مه
لمس از این همه باشد
گیج و سمج!
[ ]
در این فاصله چیزی است
که دست و لمس را باور نمی‌کند،
که گشودن از تو نوشتن از نخست،
سطر به سطر
در مشایعت مهِ…
ع. م ۴۰۱

عنوان شعر سوم : سر بر دار
مگر سر بردارد از دست
که خم شود بر زانو
و بغض را تأویلی تازه از مرگ دهد.

یاد بگیرد از زخم
که دست بر زانو اگر خم اگر اندوه
و یادش رفته باشد
سر
که برداشته بود
از زانو
زخم را بر پهنه ی شانه هاش
در مرگ حل کند چه؟

بگسلد بند
که مردانه عصب از زخم
و خم بر دار شود
بردارد
خم اندر خم
که گیسو اگر…

و بر پهنه ی زانو

به بغض شانه دهد
خَم بر دست.
ع. م ۴۰۱

منبع

امتیاز به این post
ری اکشن شما چیست ؟
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *